en

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.

ŠOFE

Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko

Laboratorij za slikovne tehnologije

V Laboratoriju za slikovne tehnologije razvijamo inteligentne visokotehnološke sisteme s strojnim in računalniškim vidom za kontrolo kakovosti v najzahtevnejših industrijskih procesih.

Celtra

Celtra se na trgu mobilnega oglaševanja uveljavlja s svojo prilagodljivo in uporabniku prijazno platformo AdCreator. Gre za SaaS (software-as-a-service) platformo, ki omogoča hitro in enostavno oblikovanje in distribucijo ti. rich-media oglasov za mobilne naprave ali spletne strani prilagojene mobilnim klientom.

Nuklearna Elektrarna Krško

Nuklearna Elektrarna Krško

Korona d.d.

Ukvarjajo se z izzivi sodobne energetike; gradijo, obnavljajo in posodabljajo naprave, postroje in objekte v energetiki ter industriji. Avtomatizirajo procese in jih povezujejo z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte sisteme za nadzor in vodenje. Rešujejo kompleksne probleme, iščejo sistemske rešitve, dobavljajo opremo in zagotavljajo dolgoročno nemoteno delovanje sistemov.

Turistična kmetija pr'Dovar

Turistična kmetija pr'Dovar se nahaja na pragu osrčja Kamniško-Savinjskih Alp, smo le slabih 6 km oddaljeni od pozimi priljubljenega smučišča Krvavec, vožnja iz Ljubljane do nas pa terja dobre pol ure Vašega časa. Kljub odmaknjenosti od mesta in nadmorski višini, ki meri okroglih tisoč metrov, je dostop do kmetije vedno urejen.

Hess d.o.o.

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS, d.o.o.) je bila ustanovljena 12.02.2008 z namenom racionalne izgradnje novih proizvodnih hidro objektov, ki temelji na vrednotah zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije na spodnjem delu reke Save od HE Vrhovo do državne meje. Delovanje družbe v precejšnji meri opredeljuje koncesijska pogodba, ki je bila s koncedentom Republiko Slovenijo podpisana leta 2002. Razvoj družbe pa temelji na čim hitrejši in racionalni izgradnji objektov, kjer je bila podeljena koncesija za elektrarne, kakor tudi na zanesljivem vzdrževanju ter obratovanju delujočih objektov. Osnovno poslanstvo družbe HESS, d.o.o. je racionalna izgradnja novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljiva, konkurenčna in okolju prijazna proizvodnja električne energije.

ŠSFE

Smo predstavnik študentov v strukturi fakultete, ki je z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani določen za študentskega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov univerze. Vse probleme želimo reševati za Vas, študenti, saj smo zato bili izvoljeni na volitvah po letnikih oziroma smereh. Želimo narediti nekaj tudi za druge, mogoče bodo od tega imeli nekaj koristi tudi naši zanamci.

Ericsson

Ericsson je vodilni svetovni ponudnik telekomunikacijskih tehnologij in storitev. Podjetje ponuja mobilne tehnologije druge, tretje in četrte generacije, ki zagotavljajo podporo za omrežja z več kot milijardo naročnikov ter je vodilno na področju storitev zunanjega izvajanja.

Ponudba podjetja vsebuje infrastrukturne tehnologije za mobilna in stacionarna omrežja, telekomunikacijske storitve, programsko opremo ter širokopasovne in večpredstavnostne rešitve. Skupni podjetji Sony Ericsson in ST-Ericsson končnim uporabnikom zagotavljata osebne mobilne naprave z bogatim naborom uporabniških funkcij.

Ericsson svojo vizijo »glavnega pobudnika za svet komunikacij brez meja« uresničuje skozi inovacije, tehnologijo in trajnostne poslovne rešitve. Deluje v 175 državah in zaposluje več kot 80.000 ljudi.

V Sloveniji je Ericsson prisoten od samih začetkov mobilne telefonije. Leta 1992 smo skupaj z vodilnim slovenskim operaterjem uvedli analogno mobilno telefonijo NMT. Leta 1995 smo sodelovanje nadaljevali z uvedbo omrežja digitalne mobilne telefonije GSM in leta 2003 še omrežja tretje generacije UMTS. Omrežji danes podpirata najsodobnejše multimedijske mobilne storitve.

ISKRA-AME.SI

So razvojno, inženirsko, projektno ter proizvodno in storitveno podjetje na področju industrijske avtomatizacije, merilne tehnike in obnovljivih virov energije. Njihova dejavnost obsega programski, strojni, energetski in sistemski inženiring od idejne zasnove do izvedbe avtomatiziranih, krmiljenih in reguliranih sistemov v industriji.

Vini d.o.o.

Podjetje Vini d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1993. Sprva kot dejavnost prevozi s kombijem, se je kasneje, leta 1998 podjetje začelo ukvarjati s strojnim vezenjem tekstila in si tako začelo utirati pot na trg promocijskega tekstila, vezenja in tisk. Do leta 2000 so se ukavrjali zgolj z vezenjem na teksti. S prodajo in uvozom promocijskega tekstila pa so se začeli ukvarjati v letu 2000, ko so navezali stik s tujim partnerjem. V teh nekaj letih so ustvarili pristni poslovni duh z nekaterimi večjimi proizvajalci promocijskega tekstila v Evropi in svetu.

M&P Burja d.o.o.

Podjetje se ukvarja z idelavo ordij in obdelavo kovin ter plastične mase.

Mojstrovina narave

Podravka

Podravka