en

ELES

Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES) ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. Ustanovitelj in edini lastnik družbe je država.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem je ena izmed petih leta 1994 novoustanovljenih občin, ki so nekdaj spadale pod skupno občino Kranj (danes Naklo, Preddvor, Šenčur, Mestna občina Kranj ter Cerklje na Gorenjskem). Njena površina meri 79 km2 in ima 6402 prebivalcev, pri čemer je gostota prebivalstva izrazito večja v južnem ravninskem delu občine, poseljenost goratega dela občine pa je bistveno nižja. Cerklje so že v stari kranjski občini po družbenem planu razvijali kot lokalno oskrbno središče in opremili s potrebnimi oskrbnimi funkcijami, zato je bilo ob reformi lokalne samouprave jasno, da bodo med novimi občinami tudi Cerklje na Gorenjskem, ki jo sestavlja 21 vaških skupnosti: Trata – Adergas, Velesovo, Praprotna Polica, Pšata, Poženik, Šmartno, Zalog, Lahovče, Vopovlje, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Štefanja Gora, Ambrož pod Krvavcem, Stiška vas, Ravne, Apno, Šenturška Gora, Sidraž, Sveti Lenart, Grad, Dvorje.

GOSTINSKO PODJETJE TROJANE, D.O.O.

Podjetje je širom po Sloveniji, pa tudi v precejšnem delu Evrope, prepoznavno po svojem znamenitem trojanskem krofu. Le - ta je že pred nekaj desetletji postal simbol ter zaščitni znak podjetja, v zadnjih letih pa predstavlja tudi zaščiteno blagovno znamko.Seveda pa dejavnost podjetja še zdaleč ni omejena le na izdelavo in prodajo krofov. Registrirani, kakor tudi dejanski predmet poslovanja obsega v prvi vrsti opravljanje vseh vrst gostinskih storitev (dejavnost gostiln, restavracij, slaščičarn, okrepčevalnic, itd.). Poleg gostinske je tu še trgovska dejavnost podjetja, in sicer predvsem trgovina na drobno.

Alpineon

Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o., je visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem strojne in programske opreme po naročilu, predvsem s področij IKT ter avtomobilske industrije. Posebno pozornost posveča razvoju govornih tehnologij: prepoznavi govora, sintezi govora ter strojnemu prevajanju govora, o čemer pričajo številni govorno podprti izdelki, kot so govorni portali ali bralniki SMS sporočil ter elektronske pošte. Na primer, sintetizator govora Proteus TTS samodejno pretvarja besedila v naraven in razumljiv govor. Namenjen je osebni ali poslovni uporabi. Informacijsko-komunikacijski ponudniki storitev in operaterji ga lahko vgradijo v samodejne glasovne rešitve za dostop do informacij. Sintetizator govora Proteus TTS je dobrodošel pripomoček za skupine oseb s posebnimi potrebami, kot so denimo slepi in slabovidni, nemi in ostareli, saj omogoča, da lahko elektronska besedila poslušajo v zvočni obliki. V okviru razvojno-raziskovalnih projektov je Alpineon vzpostavil sodelovanje s številnimi vodilnimi industrijskimi partnerji ter institucijami znanja doma in po svetu. Sodeluje na več industrijskih in raziskovalnih projektih. Med njimi velja izpostaviti sodelovanje v Centru odličnosti IKT, vodenje največjega nacionalnega jezikovno-tehnološkega projekta VoiceTRAN ter vodenje Eureka projekta E!3864 iTEMA. Alpineon je član tehnološke mreže IKT.

Adriatic Slovenica Pe Ljubljana

Adriatc Slovenica je zavarovalnica, prisotna že dve desetletji in 20. novembra leta 2010 so praznovali dvajseto obletnico uspešnega delovanja Adriatica Slovenice. Ob koncu minulega leta so obeležili tudi petletnico združitve zavarovalnic. Želijo si, da bi zaupanje v zavarovalnico ohranili še naprej in si v celotnem poslovnem sistemu prizadevajo, da takrat, ko pomislite na njih, vedno lahko rečete: "Vem, da mi ob strani stoji dobra zavarovalnica." Za prvi korak na samostojno pot je bilo potrebno znanje in inovativnost, predvsem pa pogum, brez katerega razvoj ne bi bil mogoč.

Banka Celje

Banka Celje uspešno posluje že 145 let, njeno poslovanje se v vseh pogledih nenehno izboljšuje. Uprava banke deluje v skladu s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja banke, preudarno vodi banko, skrbi za zaščito interesov vlagateljev in izpolnjuje obveznosti do delničarjev, nadzornega sveta ter javnosti, skrbi za proaktivno in transparentno komuniciranje z vsemi zainteresiranimi javnostmi, vzpostavljene pa ima tudi vse mehanizme obvladovanja tveganj. Vse to z namenom dolgoročnega trajnostnega razvoja in povečevanja ugleda banke.

SIQ

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Naš cilj je s široko in celovito ponudbo podpreti in pospeševati prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Že preko 45 let sodelujemo z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigovanju storilnosti, izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. Mednarodno veljavnost in visok strokovni nivo našega dela potrjujejo tudi številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih. Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje naših strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje novih storitev ter stalno prilagajanje trgu.

Elmont

Podjetje Elmont d.o.o. Krško je bilo ustanovljeno leta 1993 v Krškem in je po svoji lastniški strukturi v popolni zasebni lasti. Podjetje je aktivno začelo delovati leta 1994, v letu 1995 pa so se v podjetju zaposlili strokovnjaki, iz elektro področja, prej zaposleni v podjetju Đuro Đaković iz Slavonskega Broda. Odločili so se, da bo osnovna dejavnost podjetja elektro vzdrževanje ter sodelovanje na remontih v Nuklearni elektrarni Krško. Skupina kvalitetnih delavcev je sodelovala v Nuklearni elektrarni Krško že od same izgradnje, to je med leti 1977 in 1982, ter tako pridobila ogromno znanja in izkušenj, ki so tudi temelj današnjega dela. Pomembno je poudariti, da je omenjena skupina strokovnih delavcev, ki so zaslužni za ustanovitev podjetja, svoje delovne in strokovne izkušnje pridobivala tudi pri izgradnjah elektroenergetskih in industrijskih objektov v državah bivše Jugoslavije, Nemčiji, Rusiji, na Bližnjem vzhodu in po Sloveniji.

Elektro Primorska d.d.

Elektro Primorska d.d. je podjetje z osnovno dejavnostjo distribucije in trgovanja z električno energijo.

Miel d.o.o.

Podjetje MIEL, d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že dvajset let. Poslujejo na področju industrijske avtomatizacije, tako proizvodne, kot procesne. So uradni zastopnik OMRON-a Sloveniji, ki velja za enega vodilnih svetovnih proizvajalcev elementov in sistemov za avtomatizacijo. S sedežem v Kyotu na Japonskem, tovarnami in lokalnimi predstavništvi po celem svetu, z močno tehniško podporo inženirskim podjetjem, tudi slovenski industriji ponujajo vedno nove inovativne rešitve.

OptaCore d.o.o.

Optacore d.o.o. je podjetje ustanovljeno za razvoj, raziskave in proizvodnjo posebnih optičnih vlaken ter fotoničnih komponent na osnovi optičnih vlaken, za razvoj tehnologije za proizvodnjo optičnih vlaken ter svetovanje proizvajalcem optičnih vlaken in komponent. Za izpolnjevanje svoje dejavnosti ima podjetje svoj razvojno-raziskovalni laboratorij, ki je namenjen tudi maloserijski in prototipni proizvodnji ter šolanju kadrov. Laboratorij je opremljen za izdelavo in testiranje izdelkov s področja optičnih vlaken in fotoničnih komponent najvišje zahtevnosti, v sodelovanju s partnerji in zunanjimi sodelavci pa omogoča razvoj novih in izboljšanih procesnih tehnologij. Podjetje razvija in trži tehnologije in znanja o proizvodnji optičnih vlaken brez vodnega vrha slabljenja, fotonične komponente iz optičnih vlaken, vlakenske ojačevalnike in druge tipe posebnih optičnih vlaken, posebne zaščite za optična vlakna ter pripomočke in podsisteme proizvodnih linij za optična vlakna.

CCE

Podjetje CCE je prisotno na tržišču že od leta 1990. CCE je malo, prožno in prilagodljivo podjetje v zasebni lasti. Tehnična neodvisnost in ekonomska samostojnost nam omogočata sistemski pristop in uporabo objektivnih meril pri izbiri elementov sistemov, katere svetujemo ali dobavljamo. Pri vodenju podjetja uporabljamo pristop projektnega vodenja kombiniran s formiranjem timov s konkretnimi nalogami.

Mikro + polo d.o.o.

Podjetje Mikro+Polo je bilo že v preteklosti sinonim za pionirja v segmentu prodajnega programa, organizacije podjetja, načinu prezentacije na trgu ter nenazadnje v predstavitvi celotnega asortimana izdelkov v lastnem katalogu v slovenskem jeziku. Hkrati so postali tudi največji slovenski dobavitelj laboratorijske opreme, pribora in kemikalij. Ustvarjajo novo pot na področju povezovanja, saj uspešno povezujejo preko 4000 kupcev na eni ter 300 dobaviteljev na drugi strani. Oboje tretirajo kot njihove poslovne partnerje in posledično stremijo k temu, da s strokovnostjo in znanjem izpolnjujejo njihove želje in potrebe ter s kakovostjo svetovanja rešijo vsak problem.

Zag Conti d.o.o.

Peter Slatnar s.p.

Podjetje Slatnar Carbon, se ukvarja z idejo upeljevanja visokotehnoloskih materialov v ze razvite oziroma za ze uporabljene elemente v sportu in vsakodnevni rabi.

Nas prvi odmevni projekt je izboljsana verzija sportnih vezi za smucarske skakalce. Izdelek se uporablja na skakalnih prireditvah po vsem svetu in sluzi najbolj zvenecim imenom svetovne skakalne elite.

Petrol d.d.

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Med "velike" se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev.

Laboratorij za strojni vid

V Laboratoriju za strojni vid se raziskovalno ukvarjajo z obdelavo in analizo slik in videa, s sistemi strojnega vida v športu, industriji in v medicini, z naprednimi video nadzornimi sistemi, s statističnimi metodami sledenja objektov, z dinamično biometrijo ter z avtomatsko analizo aktivnosti v videoposnetkih.

Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko

Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) je raziskovalno in pedagoško dejaven na področjih: obdelave signalov, razpoznavanja, analize in razumevanja vzorcev, biometrike, inteligentnih sistemov, teorije informacij in kodiranja.

Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje in Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme

V laboratorijih se ukvarjamo s sodobnimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja sistemov. Medtem ko imamo na tem področju dolgoletno tradicijo, pa se v zadnjih desetih letih ukvarjamo tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Pri raziskavah razen bolj konvencionalnih pristopov uporabljamo tudi sodobne adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine modeliranja in vodenja ter pristope iz področja umetne inteligence kot npr. mehko logiko, umetne nevronske mreže in ekspertne sisteme. Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih: v vodenju sistemov, v toplotnih procesih (v stavbah, v industrijskih procesih), v mobilnih sistemih, v letalstvu in vesolju, v bio in farmakogenomiki, v medicini, itd.

ELEKTRO ŠTUMPFL d.o.o.

LPVO

Raziskovalna dejavnost Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektronika (LPVO) na UL FE je usmerjena na področje fotovoltaike, optoelektronike in elektronike. Raziskovalni program "Fotovoltaika in elektronika" nadgrajujemo z nacionalnimi in mednarodnimi temeljnimi in aplikativnimi projekti. Hkrati pa sodelujemo s številnimi industrijskimi partnerji in uglednimi raziskovalnimi skupinami doma in po svetu.

iWare informatika d.o.o.

Ukvarjajo se z informacijsko podporo proizvodnji in logistiki, prodaji ter delovanju podjetja. Nudijo skladiščne sisteme, mobilno prodajo - prodaja na terenu, inventuro os ter ostale specifične rešitve za podjetja. Vsaki programski rešitvi nudijo vso potrebno strojno opremo ter potrošni material. Da so naše njihove nekaj izjemnega dokazuje tudi prestižna nagrada NAJ e-PROJEKT prejeta leta 2009 s strani GZS.

Občina Sevnica

Elcon

Podjetje za avtomatizacijo, razvoj in inženiring.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Termoelektrarna Brestanica je ena izmed štirih termoelektrarn v Sloveniji. Leži na severu kraja Brestanica in je pomemben gospodarski in zaposlitveni objekt okolice. Termoelektrarno Brestanica se je pričela graditi leta 1939 pod okriljem Trboveljske premogokopne družbe. Vključena je v prostor in okolje doline pod Bohorjem že polnih 60 let. Od začetkov izgradnje pa do danes je doživela tako poslovne in tehnološke vzpone kot tudi obdobja stagnacije, ves čas pa je pomenila za Posavje in posavsko prebivalstvo možnost razvoja in napredka. Za elektro-energetski sistem Slovenije predstavlja dandanes elektrarna s svojimi sistemskimi storitvami predvsem zanesljiv rezervni vir napajanja v najbolj kritičnih trenutkih. Elektrarna s svojimi hitrimi agregati omogoča predvsem. Za učinkovito posredovanje v kritičnih trenutkih je potrebna vrhunska tehnična in kadrovska usposobljenost. Pet hitrih plinskih agregatov, trije po 23 MW in dva po 114 MW, potrebuje od zahtevka za start pa do polne moči 291 MW vsega 15 minut, s čimer je izpolnjen tudi pogoj minutne rezerve po zahtevah evropskega združenja operaterjev. Zaradi omenjene vloge je elektrarna koncipirana tako, da omogoča zelo veliko tehnično fleksibilnost kakor tudi fleksibilnost glede pogonskih goriv. Tako lahko agregati kot gorivo uporabljajo zemeljski plin iz plinovodnega omrežja ali ekstralahko olje iz lastnih rezervarskih kapacitet, delujejo pa tudi na mešanico obeh goriv.