en

Trecon d.o.o.

Trecon, podjetje za industrijski inženiring, d.o.o. ali krajše Trecon, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990. Podjetje je v zasebni lasti. Direktor podjetja je Branko Treska, univ dipl. ing . Glavni namen ustanovitve so bila nadaljevalna dela na področju CNC tehnologije (Computerised Numerical Control) in avtomatizacije pogonsko-pozicijskih sistemov (Motion Control), ki jih je pred tem skupina strokovnjakov (razvojnikov) opravljala v Razvojnem inštitutu Iskre avtomatike. V začetku je skupina pretežno delovala na področju razvoja novih pozicijskih naprav za avtomatizacijo strojev . Tako je bila razvita zelo popularna družina pozicijskih naprav POMIK 2000. To so bile enoosne naprave za avtomatizacijo strojev, kot so krivilni stroji, stroji za rezanje pločevine, podajalne naprave in podobne aplikacije . Pozneje so bile razvite triosne naprave za avtomatizacijo obdelovalnih strojev (rezkarji , prebijalni stroji …). Podjetje sedaj deluje kot sistemski integrator na področju CNC tehnologije in pogonske tehnike kot tudi na razvoju specialnih sofisticiranih rešitev na področju pogonske tehnike.

Hella Saturnus

Hella Saturnus Slovenija je danes del mednarodnega koncerna Hella Group in eden največjih slovenskih izvoznikov, ki svoje več kot 60-letne izkušnje v razvoju in proizvodnji svetlobne avtomobilske opreme v Sloveniji, uspešno združuje s številnimi priznanimi avtomobilskimi blagovnimi znamkami. Osnovna dejavnost Hella Saturnus Slovenija, v kateri je danes približno 1.900 zaposlenih, med njimi 100 strokovnjakov strojništva in več strokovnjakov s področja fizike in elektronike, je razvoj in proizvodnja svetlobne opreme za motorna vozila. Gre za enega največjih slovenskih izvoznikov, saj izvozijo kar 91 odstotkov izdelkov po vsem svetu, največ v druge evropske države. V Helli Saturnus Slovenija tako razvijajo in izdelujejo celo vrsto visokokakovostnih izdelkov svetlobne opreme za avtomobile, kot so žarometi, dodatni žarometi za meglo, dnevne luči ter eno- in večfunkcijske svetilke. Poleg inovativnih izdelkov jih odlikujejo tudi delovni postopki ter storitve, s katerimi ohranjajo izredno konkurenčen položaj znotraj skupine Hella. Na ravni koncerna je Hella Saturnus Slovenija v svetovnem merilu prevzela vlogo kompetenčnega centra za razvoj in proizvodnjo dodatnih žarometov.

ŠOU

Elektro Gorenjska d.d.

Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo obvladujoča družba Elektro Gorenjska, d. d., in odvisni družbi - Gorenjske elektrarne, d. o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o. Gorenjske elektrarne so bile ustanovljene dne 4. 1. 2002 z namenom proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah ter dejavnost soproizvodnje električne energije in toplote.


Elektro Gorenjska Prodaja je bila ustanovljena 7. 3. 2011 za namen izčlenitve dejavnosti nakupa in prodaje električne energije. Dejavnosti Elektro Gorenjska Prodaja so trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo, predvsem nakup in prodaja električne energije za gospodinjske in poslovne odjemalce. Obe odvisni družbi sta v 100 % lasti družbe Elektro Gorenjska. Nobena izmed družb v skupini nima podružnic.


Dejavnosti delniške družbe Elektro Gorenjska lahko razvrstimo v dve skupini: dejavnost povezana z izvajanjem storitev SODO in neenergetske tržne dejavnosti, ki obsegajo opravljanje drugih storitev, tako za potrebe družbe kot tudi za trg.


Elektro Gorenjska je sicer najmanjša družba za distribucijo električne energije, ki dosega 10-odstotni tržni delež, vendar pa rezultati in dosežki potrjujejo, da družba stremi k uspešnemu poslovanju, ponuja kakovostne izdelke in storitve po primernih cenah in skrbi za trajnostni razvoj podjetja in tudi regije. Temeljno poslanstvo družbe je oskrbovati končne odjemalce z zanesljivo in kakovostno električno energijo.


Z električno energijo družba Elektro Gorenjska, d. d., oskrbuje skoraj 85 tisoč odjemalcev na severozahodnem delu Slovenije na območju Gorenjske. Površina preskrbovalnega območja družbe Elektro Gorenjska, d. d., znaša 2.091 km2. Poleg sedeža družbe v Kranju (Ulica Mirka Vadnova 3 a) jo sestavljajo še izpostava v Žirovnici in osem krajevnih nadzorništev: Bohinj, Cerklje - Visoko, Jesenice - Kranjska Gora, Kranj, Radovljica - Bled, Škofja Loka - Medvode, Tržič in Železniki.


Elektro Gorenjska je podjetje, ki si neprestano prizadeva za razvoj, inovativnost ter okoljsko učinkovitost in prijaznost. Podjetje je imetnik treh standardov kakovosti: ISO 9001/2000, ISO14001/2004 in OHSAS 18001, ki jih vsako leto uspešno ponovno certificira. V letu 2011 je pridobilo tudi certifikat Družini prijazno podjetje, v preteklih letih je sodelovalo v procesih poslovne odličnosti, PRSPO.


Tehnološko zaseda podjetje Elektro Gorenjska vodilno mesto v Sloveniji. Je namreč prvo distribucijsko podjetje, ki mu je uspelo v celoti ukiniti neperspektivna 10- in 35-kilovoltna napetostna nivoja, ponaša se z najsodobnejšimi GIS-stikališči, je vodilno na področju uvajanja aktivnih omrežij (Smart Grids).

Belmet d.o.o.

Lastniki podjetja BELMET MI d.o.o. želijo, da bi podjetje obdržalo vodilno vlogo na področju merilne in spajkalne tehnike predvsem v Sloveniji, veliko truda pa vlagajo tudi v ostale trge nekdanje skupne države, kjer si želijo, da bi partnerji lahko posnemali njihov vzor s slovenskega trga.

LMFE

Laboratorij je aktiven na področjih raziskav, razvoja in izobraževanja v mikroelektroniki in mikrosistemih.

LTFE

Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko je v letu 2006 praznoval šestdeseto obletnico svojega delovanja in je najstarejši laboratorij na področju telekomunikacij v Sloveniji. Njegova zgodovina je tesno povezana z zgodovino telekomunikacij v Sloveniji na splošno.

Elektrospoji d.o.o.

Podjetje Elektrospoji d.o.o. je bilo ustanovljeno v začetku leta 1997 na podlagi poslovne odločitve vodstva podjetja Weidmüller iz Nemčije, ki se je kot glavni dobavitelj odločil, da bo svoje poslovne interese na slovenskem tržišču uresničeval naprej s pomočjo slovenskega podjetja in kapitala ter njegovih ljudi, ki najbolj poznajo svoje tržno okolje. Tako je podjetje Weidmüller d.o.o. Slovenija, ustanovljeno v letu 1992 ugasnilo svojo dejavnost in preneslo vse svoje poslovne aktivnosti na novoustanovljeno podjetje Elektrospoji d.o.o. Le-to je v začetku zaposlovalo štiri sodelavce. Podeljeno zaupanje nemškega partnerja se je v celoti izpolnilo in udejanilo z uspešnim nadaljnim razvojem podjetja, večanjem tržnega deleža in izkazanimi poslovnimi rezultati. Podjetje Elektrospoji beleži stalno letno rast prodaje na slovenskem tržišču, v skladu z gospodarskim razvojem države Slovenije in predvsem na temelju uspešnega razvoja, poslovnih uspehov in rasti naših poslovnih partnerjev.